img

【成交結果公示】消防滅火器采購項目成交結果公示

2022-09-16

采購項目名稱(chēng):  消防滅火器采購項目

采購內容:         4KG干粉滅火器、35KG干粉滅火器、6L水基滅火器

采購方式:          詢(xún)價(jià)

候選供應商:       深圳市優(yōu)秘商貿有限公司

                            深圳市億佰杰消防器材銷(xiāo)售有限公司

                            深圳市天福消防工程有限公司

                            廣州市泰昌消防工程有限公司深圳分公司

                            深圳市金燦消防工程有限公司

成交供應商:       深圳市億佰杰消防器材銷(xiāo)售有限公司

合同采購數量:    4KG干粉滅火器1986具、35KG干粉滅火器30臺、6L水基滅火器60具

合同金額價(jià)格:    133512元(含稅3%)

TOP